Про затвердження складу робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки

Дата: 14.08.2018 11:35
Кількість переглядів: 781

СТУДЕНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 30.07.2018 року                                                                     № 14-02-06

с.Студеники

 

Про затвердження складу робочої групи

з розроблення Стратегії розвитку

Студениківської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2025 роки

Відповідно  до  статті  42     Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» з метою розробки Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної  територіальної громади на 2018-2025 роки :

1.  Затвердити  Положення  про  робочу  групу  з  розробки  Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної  територіальної громади на 2018-2025 роки (додаток №1).

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної  територіальної громади на 2018-2025 роки  (додаток №2).

Сільський голова                                        М.О.Лях

Фото без опису

Додаток № 1

до розпорядження сільського

голови від 30.07.2018 року № 14-02-06

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки

Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної  територіальної громади

на 2018-2025 роки

І. Загальні положення.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку Студениківської об’єднаної  територіальної громади на 2018-2025 роки

Робоча група формується з представників  органу місцевого самоврядування,

бізнесу, громадських організацій,   фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови

їх діяльності визначаються окремо.

II. Функції.

 

 

 

Робоча група в процесі діяльності:

 

розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Студениківської ОТГ;

визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;

визначає   проблеми   та   можливості   соціального   та   економічного   розвитку

Студениківської ОТГ;

проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;

проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз  у розвитку

Студениківської ОТГ;

визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку Студениківської ОТГ в межах Стратегічного плану;

організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування в громадах, які ввійшли до складу Студениківської ОТГ, з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план; 

узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

організовує роботу з засобами масової інформації;

розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;

формує   склади   робочих   комісій   за   стратегічними   напрямками   розвитку

Студениківської ОТГ;

розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

затверджує ведучих фокусних груп;

затверджує теми соціально-психологічних досліджень;

залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження сесії ради Студениківської ОТГ

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника, секретаря робочої  групи. Голова скликає та веде  засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи голова. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови робочої групи, або секретар робочої групи. Засідання робочої групи є правовою, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За   результатами   розгляду   і   вивчення   питань   робоча   група   готує   висновки   і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або секретарем робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

отримувати   інформацію,   необхідну   для   розробки   Стратегічного   плану,   в

організаціях, установах громади, сільських населених пунктах, які ввійшли до складу Студениківської ОТГ незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

проводити  опитування  громадян  чи  проводити  іншу  діяльність  до  вивчення

громадської думки щодо Студениківської ОТГ;

проводити роз’яснювальну роботу серед громадян сільських населених пунктів, які увійшли до складу Студениківської ОТГ з питань розробки і втілення Стратегічного плану в Студениківській ОТГ та значення його необхідності;

вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в Студениківській ОТГ в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

приймати  участь  у  підготовці  і  проведенні  громадських  слухань  щодо  проекту

Стратегічного плану економічного і соціального розвитку Студениківської ОТГ;

розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою

Стратегічного плану.

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої  групи.

Члени   робочої   групи   виконують   доручення   голови   групи   в   межах   завдань Стратегічного плану розвитку Студениківської ОТГ. Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

 

Сільський голова                                                                     М.О.Лях

 

Додаток № 2 до розпорядження сільського голови від 30.07.2018 року № 14-02-06

 

                                                                                            

С К Л А Д

робочої групи з розроблення

Стратегії розвитку Студениківської ОТГ

на 2018-2025 рр.

 

Голова правління робочої групи:

1. Лях Марія Олександрівна – Студениківський сільський голова;

 

Правління робочої групи:

 1. Гудзь Микола Михайлович – заступник сільського голови;
 2. Шатун Тетяна Василівна – в.о.старости с.Сомкова Долина та с.Соснівка;
 3. Ємельяненко Михайло Романович – в.о.старости с.Переяславське;
 4. Очкур Василь Микитович – в.о.старости с.Соснова;
 5. Кобялко Григорій Миколайович – в.о.старости с.Козлів;
 6. Сєдіна Лариса Василівна – депутат, начальник відділу загальної та організаційної роботи;
 7. Стрижак Ніна Григорівна  - депутат, секретар Студениківської сільської ради та виконавчого комітету;
 8. Тиква Леонід Миколайович – відповідальний за розроблення  Стратегії, спеціаліст із стратегічного планування територіального розвитку;
 9. Мельничук Анатолій Леонідович - відповідальний за розроблення  Стратегії, соціо-економіко-географ, доцент кафедри економічної та соціальної географії  Київського національного  університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент;
 10. Тимошенко Тетяна – радник з регіонального розвитку ВП Київського ЦРМС;
 11. Шендрик Світлана Іванівна – депутат, головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
 12. Козелецька Віта Петрівна – головний спеціаліст з регіонального розвитку;
 13. Боліла Олена Іванівна – депутат, завідуюча БК с.Сомкова Долина;
 14. Кожем’якіна Олена Анатоліївна – депутат, вчитель Переяславського НВК;
 15. Красуцький Анатолій  Вікторович – депутат, директор Соснівського НВО;
 16. Луценко Володимир Петрович – депутат, в.о.начальника відділу земельних відносин, архітектури та будівництва;
 17. Крюкова Тетяна Іванівна – начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
 18. Боліла Дарія Юріївна – провідний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності ;
 19. Усик Валентина Григорівна – провідний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, культури , туризму  та соціального захисту населення ;
 20. Шевченко Людмила Олексіївна – начальник відділу освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, культури , туризму  та соціального захисту населення;
 21. Козелецька Юлія Григорівна – провідний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, культури , туризму  та соціального захисту населення ;
 22. Тиха Галина Олексіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Студениківського НВК;
 23. Малишко Наталія Григорівна – в.о.директора  ОНЗ Студениківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ»;
 24. Саєнок Володимир Володимирович – депутат, директор ФГ «Світ ланів»

Учасники:

 1. Зуб Надія Олексіївна – голова ГО «Крок у майбуття - 2008», вчитель математики;
 2. Болілий Олександр Олександрович – член виконавчого комітету, агроном СП ТОВ  «Нива Переяславщини»;
 3. Павлушко Олександр Юрійович – заступник директора ПП «Соснова»;
 4. Кремешний Микола Андрійович – член виконавчого комітету, пенсіонер;
 5. Турутя Роман  Вікторович – житель с.Козлів;
 6. Турутя Тетяна Єфремівна – дефектолог, логопед ОНЗ Студениківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ»;
 7. Бойко Катерина Олександрівна – медична сестра Переяславської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
 8. Гуляй Олександр Павлович – житель с.Переяславське;
 9. Жуль Валентин Володимирович –  студент, житель с.Студеники;
 10. Хруленко Віталій Вікторович –  житель с.Переяславське;

 

 

Сільський голова                                                                      Лях М.О.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь