оприлюднення проектів регуляторниих актів

Проект

Фото без опису

УКРАЇНА

СТУДЕНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження тарифів на послуги

з водопостачання та  водовідведення, 

що надаються КП «ГОСПОДАР»

 

Розглянувши звернення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОСПОДАР» СТУДЕНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ щодо зміни тарифів на  послуги з водопостачання та водовідведення і плановий розрахунок економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання та водовідведення, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, які надає КП «ГОСПОДАР» СТУДЕНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, згідно наданих розрахунків:

№ п/п

Вид послуги

Вид обліку

Норма*, об’єм

Тариф,

грн./ м3

1

Вода без водовідведення

лічильник

3/при нормі 4 м3 на особу

9,46

2

Вода без водовідведення

лічильник

3/ більше 4 м3 на особу

12,29

3

Водовідведення

лічильник

1 м3

11,67

4

Вода без водовідведення

Без лічильника

4 м3 (норма по 9,46) +3 м3 ( по 12,29 – полив) на особу

74,71

5

Водовідведення

Без лічильника

3 по 11,67 / 1 особа

46,68

6

Вода без водовідведення для підприємств

лічильник

1 м3

11,35

7

Водовідведення для підприємств

лічильник

1 м3

14,00

8

Полив – 01.05.по 01.09 з господарства

Без лічильника

Для дачників

122,90

*Норма споживання:  4 м. куб. (4 м3) на особу

 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Студениківської сільської ради.
 2. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення ввести в дію 01.08.2018.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, підприємництва, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Сільський голова                                                                       М.О.Лях

Проект

Фото без опису

УКРАЇНА

СТУДЕНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положень та ставок

місцевих податків і зборів на 2019 рік 

 

Відповідно до пунктів 24, 28, 35 частини першої статті 26, частини першої статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, розділів XII, XIV Податкового кодексу України та з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити наступні місцеві податки:

1.1. Податок на майно, який складається з:

 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • плати за землю;
 • транспортного податку.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1.Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік (додаток 1);

2.2.Положення про встановлення плати за землю на 2019 рік (додаток 2);

2.3.Положення про транспортний податок на 2019 рік (додаток 3);

3.  Це рішення набирає чинності 01.01.2019.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Студениківської сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, підприємництва, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

                                                          

Сільський голова                                                                       М.О.Лях

Додаток 1

Положення

про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.1.1 Об'єкти житлової  нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового  фонду, дачні та садові будинки.

2.1.1.1 Будівлі, віднесені до житлового фонду поділяються на такі типи:

а) будівля капітального типу, споруджена з дотриманням  вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного в ній проживання. Житлові будинки  поділяються на житлові будинки садибного  типу та житлові будинки квартирного типу  різної  поверховості. Житловий  будинок садибного  типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних приміщень;

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку хоча б одну спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване приміщення в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання.

2.1.1.2  садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх  конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

2.1.1.3  дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2.1.2  об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі,кемпінги,пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торгівельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті  ринки, павільйони та зали для  ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні  стоянки;

д) будівлі промислові та склади;

е) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

є) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні  (нежитлові) приміщення, до яких належать  сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

ж) інші будівлі.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно  рішення сільської ради;

е) об'єкти житлової  нерухомості в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаними такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями ( батьками) але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї)об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири – на60 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, втому числі їх часток (у разі одночасного перебування  у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;

г) для житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності неприбуткових громадських організацій та релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченими такими статутами ( положеннями) , зменшується на 1000 кв. метрів;

д) для нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають  у власності фізичних осіб, зменшується на 1000 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Пільги зі  сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.2  звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості ветерани війни – особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території  інших держав.

      До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

(Перелік визначається Кабінетом Міністрів України).

4.3. звільняються від сплати податку об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4.4.звільняються від сплати податку Комунальні  підприємства, що зареєстровані  та  проводять  свою діяльність на  території ОТГ.

4.5 на 50% зменшується  плата податку для об’єктів торгівлі, розташованих на території  Студениківської сільської ради.

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр загальної  площі об'єкта житлової і нежитлової нерухомості:

а)  для об’єктів житлової нерухомості – у розмірі  0,1  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

б)  для об’єктів нежитлової нерухомості у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової та/або нежитлової нерухомості виходячи з бази оподаткування та відповідної ставки податку.

Обчислена сума податку розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 • об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

            Секретар сільської ради                                            Н.Г.Стрижак

Додаток 2

Положення про встановлення плати за землю на 2019 рік

Земельний податок

1. Платниками земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.

2. База оподаткування

2.1. Базою оподаткування є:

2.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється окремим рішенням сесії сільської ради.

3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місце знаходження),та земельних ділянок нормативно грошову оцінку ,яких не проведено(незалежно від місця знаходження)

3.1. Ставка податку за земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, згідно нормативно - грошової оцінки встановлюється в розмірі:

для  фізичних  осіб  0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,  

для  юридичних  осіб – 1 відсоток.

Для ведення особистого селянського господарства:

для  фізичних  осіб – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

для  юридичних осіб –1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;

для земель, розташованих поза межами населеного пункту - 1 відсоток від їх нормативно-грошової оцінки.

4. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

4.1 Від сплати податку звільняються:

4.1.1. інваліди першої і другої групи;

4.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.1.3. пенсіонери (за віком);

4.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

4.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

4.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

4.4.  від сплати  податку звільняються  комунальні  підприємства, що  зареєстровані та проводять  свою діяльність на території ОТГ.

Від сплати звільняються установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

5.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

5.2.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

5.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

6. Особливості оподаткування платою за землю

6.1 Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

6.2  Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

6.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

6.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до Податкового  Кодексу.

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

 Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

9.Орендна плата.

9.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Орган місцевого самоврядування, який укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

9.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

9.4. Розмір орендної плати за видами цільового використання землі встановлюється окремим рішенням сільської ради .

Розмір орендної плати та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

9.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

9.6. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету сільської ради застосовується відповідно до вимог пунктів 8 — 10 цього Положення.

10. Індексація нормативної грошової оцінки земель

10.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

10.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель не сільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується акумулятивно, залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Секретар сільської ради                                  Н.Г.Стрижак

Додаток 3

Положення про транспортний податок на 2019 рік

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу є об’єктами оподаткування.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувались до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3. База оподаткування.

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього розділу.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сумм податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня поточного року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня поточного року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок  обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

 • фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар сільської ради                                  Н.Г.Стрижак

Проект

Фото без опису

УКРАЇНА

СТУДЕНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про оренду майна комунальної власності

Студениківської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до ст. 25, 30, 60, п. 10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності Студениківської об’єднаної територіальної громади, сесія Студениківської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності Студениківської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).
 2. Затвердити склад Комісії по передачі в оренду комунального майна Студениківської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).
 3. Затвердити Методику розрахунку плати за оренду комунального майна Студениківської об’єднаної територіальної громади (додаток 3).
 4. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень, будівель, споруд) комунальної власності Студениківської об’єднаної територіальної громади (додаток 4).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, підприємництва, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

           Сільський голова                                             М.О.Лях

…… XVІІ

10.07.2018

с. Студеники

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь