Пропозиції до Стратегії громади

Дата: 19.07.2019 19:27
Кількість переглядів: 602

Фото без опису

Стратегія розвитку Студениківської об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки

 

Цінності: В Студениківській громаді найважливіші цінності у населення це родина, здоров’я, саморозвиток, добробут, піклування про людей. Важливими є такі чесноти як чесність , порядність, доброта.

 

Бачення: Студениківська громада – це громада, в якій кожен має роботу, жителям комфортно, кожен прагне розвиватися. Громада, в якій панує довіра один до одного, повага, взаємопорозуміння, де кожен здатен йти на компроміс заради спільної мети, в якій завжди панує щастя і доброта. Громада, в якій кожен може знайти своє місце. Ведуть свою діяльність різні підприємства, де працюють люди. Громада, в якій екологічність поєднується з мобільністю.

 

 

Цілі: Студениківська об’єднана територіальна громада має бути такою, в якій комфортно кожному жителю.

Сфера

Ключові проблеми

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти

Економічна сфера

 • Відсутність впорядкування сплати податків
 • Погана торгівельна мережа
 • Відсутність землі під забудову
 • Відсутність підтримки бізнесу (тренінги, навчання)
 • Відсутність інвентаризації земель
 • Необхідність спрощення дозвільних документів
 • Низький рівень інвестицій
 • Відтік трудових ресурсів
 • Відсутність кваліфікованих кадрів
 • Відсутність робочих місць в селах
 • Значна кількість населення старшого працездатного віку
 • Бідність людей
 1. Стимулювання економічного розвитку та створення умов для місцевого підприємництва
 1. Інвентаризація наявних активів громади та створення відповідних реєстрів.

 

 1. Підтримка розвитку підприємництва, активізація внутрішнього потенціалу.

 

 1. Формування інвестиційної пропозиції та умов для залучення інвестицій

 

 1. Створення умов для зростання кваліфікацій місцевих трудових ресурсів

 

 

 1. Удосконалення процесів прийняття управлінських рішень через створення баз даних, зокрема електронних. (електронне врядування).
 2. Проведення інвентаризації земель громади.
 3. Впровадження механізму підтримки підприємництва з можливістю надавання дистанційних послуг. (рада підприємців, створення банку мікро-бізнес-планів)
 4. Підтримка кооперації (study-тури, надання консультацій, допомога експертів)
 5. Створення інвестиційного паспорту громади. Впровадження інформаційної кампанії про інвестиційний потенціал громади.
 6. Запровадження механізму з  підвищення(пере) кваліфікації, підтримки професійної орієнтації, створення умов для розкриття професійного потенціалу шляхом налагодження співпраці з центром зайнятості, установами підтримки розвитку громад, залучення бізнесу на засадах ДПП (державне приватне партнерство).
 7. Створення умов для розвитку існуючих підприємств шляхом прийняття відповідних рішень на місцевому рівні

Соціальна сфера, суспільство, людський капітал

 • Демографічна криза
 • Низька якість медичного обслуговування
 • Якість позашкільної освіти
 • Радянська свідомість жителів
 • Байдужість населення
 • Ментальність населення
 • відсутність лідера – громадського діяча
 • відсутність ГО
 • Відсутність соціального житла для дітей
 • Відтік трудових ресурсів
 • Діяльність громадських організацій відсутня
 • Низька якість спортивних об’єктів, подекуди відсутність
 • Відсутність ЦНАПу

 

 1. Суспільна активізація мешканців, відтворення людського капіталу та покращення демографічної ситуації
 1. Аналіз (в т.ч.гендерний) структури  та потреб споживачів послуг, які надаються в громаді.

 

 1. Стимулювання суспільної активності мешканців та розвиток громадянського суспільства

 

 1. Створення умов для включення усіх груп мешканців в життя громади

 

 1. Підтримка культурного розвитку, здорового способу життя  та спорту

 

 1. Підвищення доступності і якості медичних послуг

 

 1. Створення інфраструктури для надання позашкільної освіти.
 1. Створення соціально-демографічного профілю громади.
 2. Забезпечення діяльності центру розвитку особистості на базі діючих закладів культури.
 3. Забезпечення рівного доступу всіх верств населення до участі у суспільному житті громади через підготовку відповідної інфраструктури впровадження мобільних, дистанційних форм надання послуг
 4. Функціонування сфери культурно-масових заходів (гуртки, діяльність колективів народної творчості, спортивні секції, секції дозвілля та позашкільної освіти) через приведення закладів культури до належного стану (з забезпеченням енергоефективності будівель).
 5. Проведення інформаційної кампанії щодо переваг здорового способу життя.
 6. Доступність населення до занять фізичною культурою та спортом через створення належної спортивної інфраструктури.
 7. Забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг шляхом відновлення медичної інфраструктури та придбання необхідного обладнання.
 8. Створення та функціонування постійно діючого соціального табору (для дітей з неблагополучних сімей з послугами трудотерапії, арттерапії)

 

Сфера інфраструктури та екології

 • Транспортне сполучення між населеними пунктами громади
 • Низька якість послуг комунального господарства
 • Відсутність екологічного аудиту
 • Відсутність належного благоустрою території
 • Погані дороги центральних вулиць
 • Відсутність транспортного сполучення між селами громади
 • Низька якість питної води і систем водопостачання
 • Проблема зі сміттям, відсутність полігону та умов для сортування
 • Зношення інженерних мереж
 • Погана якість водних об’єктів, відсутня інфраструктура відпочинку
 • Низький рівень комунального підприємства
 • Низька матеріально-технічна база установ
 1. Вдосконалення технічної інфраструктури, покращення якості життя та створення екологічного оточення
 1. Вдосконалення комунікації та дорожньої інфраструктури

 

 1. Покращення діяльності комунального підприємства та обслуговування населення

 

 1. Створення рекреаційно-туристичної інфраструктури, зокрема для активного відпочинку

 

 1. Покращення якості води і систем водопостачання

 

 1. Екологічна просвіта мешканців та протидія деградації навколишнього природного середовища

 

 1. Забезпечення реалізації комплексної програми поводження з ТПВ
 1. Розробка та виконання стратегії «Мобільна громада»
 2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами через придбання необхідної техніки, інвентарю, підготовка кваліфікованих кадрів.
 3. Забезпечення якісної туристичної послуги для місцевого населення та гостей громади шляхом розробки і реалізації комплексної програми розвитку туризму, формування та просування туристичних продуктів для різних груп споживачів.
 4. Забезпечення населення якісною водою шляхом будівництва артезіанських свердловин.
 5. Забезпечення належного рівня екологічної культури населення шляхом проведення комплексної інформаційно-роз’яснювальної кампанії, зокрема у закладах освіти громади.
 6. Покращення екологічної ситуації в громаді через реалізацію комплексу заходів із забезпечення належної інфраструктури поводження з ТПВ та проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів для мешканців громади.

 

 

 

 

Стратегія розвитку Студениківської об’єднаної територіальної громади на 2019-2026 роки

 

Цінності: В Студениківській громаді найважливіші цінності у населення це родина, здоров’я, саморозвиток, добробут, піклування про людей. Важливими є такі чесноти як чесність , порядність, доброта.

 

Бачення: Студениківська громада – це громада, в якій кожен має роботу, жителям комфортно, кожен прагне розвиватися. Громада, в якій панує довіра один до одного, повага, взаємопорозуміння, де кожен здатен йти на компроміс заради спільної мети, в якій завжди панує щастя і доброта. Громада, в якій кожен може знайти своє місце. Ведуть свою діяльність різні підприємства, де працюють люди. Громада, в якій екологічність поєднується з мобільністю.

 

 

Цілі: Студениківська об’єднана територіальна громада має бути такою, в якій комфортно кожному жителю.

Сфера

Ключові проблеми

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти

Економічна сфера

 • Відсутність впорядкування сплати податків
 • Погана торгівельна мережа
 • Відсутність землі під забудову
 • Відсутність підтримки бізнесу (тренінги, навчання)
 • Відсутність інвентаризації земель
 • Необхідність спрощення дозвільних документів
 • Низький рівень інвестицій
 • Відтік трудових ресурсів
 • Відсутність кваліфікованих кадрів
 • Відсутність робочих місць в селах
 • Значна кількість населення старшого працездатного віку
 • Бідність людей
 1. Стимулювання економічного розвитку та створення умов для місцевого підприємництва
 1. Інвентаризація наявних активів громади та створення відповідних реєстрів.

 

 1. Підтримка розвитку підприємництва, активізація внутрішнього потенціалу.

 

 1. Формування інвестиційної пропозиції та умов для залучення інвестицій

 

 1. Створення умов для зростання кваліфікацій місцевих трудових ресурсів

 

 

 1. Удосконалення процесів прийняття управлінських рішень через створення баз даних, зокрема електронних. (електронне врядування).
 2. Проведення інвентаризації земель громади.
 3. Впровадження механізму підтримки підприємництва з можливістю надавання дистанційних послуг. (рада підприємців, створення банку мікро-бізнес-планів)
 4. Підтримка кооперації (study-тури, надання консультацій, допомога експертів)
 5. Створення інвестиційного паспорту громади. Впровадження інформаційної кампанії про інвестиційний потенціал громади.
 6. Запровадження механізму з  підвищення(пере) кваліфікації, підтримки професійної орієнтації, створення умов для розкриття професійного потенціалу шляхом налагодження співпраці з центром зайнятості, установами підтримки розвитку громад, залучення бізнесу на засадах ДПП (державне приватне партнерство).
 7. Створення умов для розвитку існуючих підприємств шляхом прийняття відповідних рішень на місцевому рівні

Соціальна сфера, суспільство, людський капітал

 • Демографічна криза
 • Низька якість медичного обслуговування
 • Якість позашкільної освіти
 • Радянська свідомість жителів
 • Байдужість населення
 • Ментальність населення
 • відсутність лідера – громадського діяча
 • відсутність ГО
 • Відсутність соціального житла для дітей
 • Відтік трудових ресурсів
 • Діяльність громадських організацій відсутня
 • Низька якість спортивних об’єктів, подекуди відсутність
 • Відсутність ЦНАПу

 

 1. Суспільна активізація мешканців, відтворення людського капіталу та покращення демографічної ситуації
 1. Аналіз (в т.ч.гендерний) структури  та потреб споживачів послуг, які надаються в громаді.

 

 1. Стимулювання суспільної активності мешканців та розвиток громадянського суспільства

 

 1. Створення умов для включення усіх груп мешканців в життя громади

 

 1. Підтримка культурного розвитку, здорового способу життя  та спорту

 

 1. Підвищення доступності і якості медичних послуг

 

 1. Створення інфраструктури для надання позашкільної освіти.
 1. Створення соціально-демографічного профілю громади.
 2. Забезпечення діяльності центру розвитку особистості на базі діючих закладів культури.
 3. Забезпечення рівного доступу всіх верств населення до участі у суспільному житті громади через підготовку відповідної інфраструктури впровадження мобільних, дистанційних форм надання послуг
 4. Функціонування сфери культурно-масових заходів (гуртки, діяльність колективів народної творчості, спортивні секції, секції дозвілля та позашкільної освіти) через приведення закладів культури до належного стану (з забезпеченням енергоефективності будівель).
 5. Проведення інформаційної кампанії щодо переваг здорового способу життя.
 6. Доступність населення до занять фізичною культурою та спортом через створення належної спортивної інфраструктури.
 7. Забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг шляхом відновлення медичної інфраструктури та придбання необхідного обладнання.
 8. Створення та функціонування постійно діючого соціального табору (для дітей з неблагополучних сімей з послугами трудотерапії, арттерапії)

 

Сфера інфраструктури та екології

 • Транспортне сполучення між населеними пунктами громади
 • Низька якість послуг комунального господарства
 • Відсутність екологічного аудиту
 • Відсутність належного благоустрою території
 • Погані дороги центральних вулиць
 • Відсутність транспортного сполучення між селами громади
 • Низька якість питної води і систем водопостачання
 • Проблема зі сміттям, відсутність полігону та умов для сортування
 • Зношення інженерних мереж
 • Погана якість водних об’єктів, відсутня інфраструктура відпочинку
 • Низький рівень комунального підприємства
 • Низька матеріально-технічна база установ
 1. Вдосконалення технічної інфраструктури, покращення якості життя та створення екологічного оточення
 1. Вдосконалення комунікації та дорожньої інфраструктури

 

 1. Покращення діяльності комунального підприємства та обслуговування населення

 

 1. Створення рекреаційно-туристичної інфраструктури, зокрема для активного відпочинку

 

 1. Покращення якості води і систем водопостачання

 

 1. Екологічна просвіта мешканців та протидія деградації навколишнього природного середовища

 

 1. Забезпечення реалізації комплексної програми поводження з ТПВ
 1. Розробка та виконання стратегії «Мобільна громада»
 2. Забезпечення населення якісними комунальними послугами через придбання необхідної техніки, інвентарю, підготовка кваліфікованих кадрів.
 3. Забезпечення якісної туристичної послуги для місцевого населення та гостей громади шляхом розробки і реалізації комплексної програми розвитку туризму, формування та просування туристичних продуктів для різних груп споживачів.
 4. Забезпечення населення якісною водою шляхом будівництва артезіанських свердловин.
 5. Забезпечення належного рівня екологічної культури населення шляхом проведення комплексної інформаційно-роз’яснювальної кампанії, зокрема у закладах освіти громади.
 6. Покращення екологічної ситуації в громаді через реалізацію комплексу заходів із забезпечення належної інфраструктури поводження з ТПВ та проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів для мешканців громади.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь